Oferta

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zewnętrzej obsługi bezpieczeństwa danych oraz wdrażania wewnętrznych systemów ochrony danych osobowych .... >

o nas

Nasz zespół ekspertów ABI składa się z sześciu pracowników posiadających bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów ABI >.

DoŚwiadczenie

Od ponad pięciu lat realizujemy usługi związane z bezpieczeństwem informacji dla małych, średnich jak i dla dużych firm..

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dniu w tygodniu w godzinach 10 - 18

Infolinia 22 303 05 20

kIM JEST aBI ?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą fizyczną wy-znaczoną przez firmę lub jednostkę organizacyjną do prowadze-nia polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymo-gami ustawy. ABI może zostać powołany z wewnętrznej struktury organizacyjnej (wyznaczony pracownik) lub też struktur ze-wnętrznych np. poprzez outsourcing usługi. Outsourcing ABI po-zwala na ograniczenie kosztów realizacji wymogów ustawo-wych i zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych zadań ko-rzystając z wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów z dziedziny prawa, informatyki i zarządzania. Ważne, ustawa nie wymusza powołania ABI i jest to wyłącznie subiektywna de-cyzja właściciela, zarządu.


Zobacz wiĘcej